Historie cideru

Výroba cideru je lidstvu známá již po tisíce let. Jak prokázaly archeologické výzkumy, již starověké evropské a asijské kultury zpracovávaly jablka na výrobu něčeho, co by se dnes dalo nazvat ciderem – jablečným kvasem. Tuto tradici lze vystopovat až do doby 6500 let před naším letopočtem, kdy lze poprvé nalézt doklady o vaření a pití cideru.
 

Antika

 
Z historických pramenů víme, že nápoj znali staří Řekové, kterými byl nazýván „sikera“ (latinsky „sicera“). Tento výraz se ostatně stal základem pro francouzské označení „cidre“, které bylo Angličany ve 13. století modifikováno na „cider“.

Vedle Řecka probíhala výroba cideru zřejmě i v dalších oblastech kolem Středozemního moře a rovněž i jinde v Evropě. Pravděpodobně ho vyráběli též Římané, kteří z jablek vyráběli alkoholické nápoje po celou dobu existence jejich říše. A také Keltové, jak právě Římané po svém příchodu do Británie zaznamenali.
 

Středověk

 

Pití cideru ve starém Sachsenhausenu v  Německu

Pití cideru ve starém Sachsenhausenu v Německu

Ve středověku často převzaly starost o jablečné sady po celé Evropě křesťanské kláštery, ze kterých některé vařily svůj vlastní cider. Je také známo, že už v 6. století vznikl v Evropě profesní cech pivovarníků a výrobců cideru.

V Anglii přinesla značný rozmach výroby a konzumace cideru normanská invaze v roce 1066. První psaný záznam o výrobě cideru v této zemi pak pochází z roku 1204.

 

Novověk

 
V 16. století se jedním z největších producentů cideru stala francouzská Normandie. Tamní výrobci začali experimentovat s různými druhy jablek, což vedlo ke značnému zlepšení chuti.

V Anglii došlo k  velkému rozmachu výroby cideru v 17. století, popularita cideru v této době rostla zejména u šlechty. V 18. století se už však z cideru stává nápoj pro všechny, v Anglii byla dokonce široce rozšířená praxe platit zaměstnancům farem formou cideru.

V 19. století se k výrobě cideru začalo přistupovat více vědecky, začalo se experimentovat se štěpováním stromů a byly vylepšovány a zefektivňovány postupy výroby.

Ve 20. století došlo k mírnému poklesu zájmu o cider. V současné době ale popularita tohoto nápoje v Evropě nebývale roste.